GeoPolis Zrenjanin Dobrodošli.

Geometar GeoPolis Zrenjanin legalizacija, ozakonjenje objekata, katastar.

GeoPolis d.o.o Geometar Zrenjanin je geodetski biro sa dugom tradicijom i višegodisnjim iskustvom. Naš tim čine geometri sa iskustvom u građevinskoj i mašinskoj industriji. Svaki od članova tima geometra je upoznat sa poslednjim odredbama Zakona o Planiraju i Izgradnji.  Shodno tome će Vam pružiti najbolji savet i uslugu. Usluge geometra su neophodne u svim urbanističko-katastarskim planovima i parcelisanjima. Naši geometri svojim znanjem i iskustvom Vam mogu ponuditi najbolja i najefikasnija rešenja.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve ili putem emejla :

Nalazimo se u Zrenjaninu u Ulici Cara Dušana br.27.

NAŠE USLUGE

Legalizacija i ozakonjenje objekata

Geometar GeoPolis nudi ozakonjenje glavnih, pomoćnih i drugih objekata  a to su: ostave, garaže, bazeni, bunari. Nudimo i ozakonjenje poljoprivrednih odnosno poslovnih objekata. Takođe objekat koji može pristupiti postupku ozakonjenja jeste objekat završen u građevinskom smislu, tj. objekat koji se može uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta.

Geodetsko snimanje objekata

Geodetsko snimanje objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata. Vršimo geodetsko snimanje objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanje objekata u katastru nepokretnosti.

Omedjavanje i deoba parcela

Omeđavanje katastarskih parcela – za obnovu granica katastarske parcele je neophodno prijaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti. Kako bi se od Službe za katastar nepokretnosti mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli.

Formiranje gradjevinskih parcela

Potrebno je za dobijanje građevinske dozvole. Može se formirati samo u području koje je planskim dokumentima definisano kao Gradsko građevinsko zemljište. Neophodno je da parcela zadovoljava planske zadate uslove (površinu, širinu prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici).

Ostale Usluge

Ostale usluge koje pruža GeoPolis geodetski biro su i : Izdavnje lista nepokretnosti, Izdavanje kopije plana, Izdavanje kopije plana vodova. 

ZA SVE USLUGE GEOMETRA STOJIMO NA USLUZI

Naši saradnici:

GeoPolis d.o.o lokacija