Geodetsko snimanje objekata

Geodetsko snimanje objekta podrazumeva upis tj. uknjižbu nepokretnosti u katastru i samim tim dobijanje upotrebne dozvole. Vlasnik sastavlja dokumentaciju uz pomoć geometra i  vrši uknjižbu vlasništva.Takođe geodetsko snimanje se odnosi i na sprovođenje postupka legalizacije, dokazivanje vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanje, zakup, hipoteke i sl. Svaki izgrađen gradjevinski objekat treba da se ucrta odnosno upiše u katastarskim planovima, jer objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove. Geodetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija takođe je zakonska obaveza, a istovremeno pravo i potreba investitora jer tek nakon ucrtavanja podzemnih instalacija u katastru vodova može se uknjižiti vlasništvo na izvedenim radovima, kao i obezbediti nadoknada štete u slučaju da se nepažnjom podzemni vod ošteti.


Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekata i podzemnih vodova odnosi se na sledeće :