Legalizacija i ozakonjenje objekata

Geometar GeoPolis nudi ozakonjenje glavnih, pomoćnih i drugih objekata  a to su: ostave, garaže, bazeni, bunari… Nudimo i ozakonjenje poljoprivrednih odnosno poslovnih objekata. Takođe objekat koji može pristupiti postupku ozakonjenja jeste objekat završen u građevinskom smislu, tj. objekat koji se može uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta. 

Legalizacija predstavlja naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat. Odnosi se na deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole. Tačnije koji se koristi bez upotrebne dozvole. Prema Zakonu o ozakonjenju građevinskih objekata, usvojenim 20. novembra 2015. godine uvedene su novine, olakšice i obaveze za proces legalizacije.

 

Šta je sve potrebno za legalizaciju:

Dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu. Odnosno dokaz o pravu svojine na objektu i fotografije objekta. Tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja. Zatim izveštaj koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta. Dokaz o uplati administrativne takse.

Za pomoćne objekte:

Dokaz o pravu svojine, odnosno dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu. Dokaz o pravu svojine na objektu, fotografije objekta. Dokaz o uplati administrativne takse.